Γιορτή σήμερα 20 Ιουλίου: Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ο προφήτης Ηλίας έζησε τον 9 π.Χ. αιώνα και ήταν γιος του Σωβάκ και καταγόταν από τη Θέσβη (γι’ αυτό και ονομάστηκε Θεσβίτης), το σημερινό El Istib, της περιοχής Γαλαάδ. Ανήκε στην φυλή του Ααρών.

Όταν γεννήθηκε, ο πατέρας του είδε μία θεία οπτασία: Δύο άνδρες λευκοφορεμένοι τον ονόμαζαν Ηλία, (που σημαίνει αυτός που έχει θεία δύναμη, ο θείος), τον σπαργάνωναν με φωτιά και του έδιναν φλόγα να φάει.

Τότε ο πατέρας του, πήγε στα Ιεροσόλυμα και αφού περιέγραψε την οπτασία στους ιερείς, εκείνοι του είπαν ερμηνεύοντας την οπτασία, ότι ο γιος του θα γίνει προφήτης και θα κρίνει το Ισραήλ με δίκοπο μαχαίρι και φωτιά.

Ο Προφήτης άσκησε το προφητικό του χάρισμα επί 25 έτη. Προείπε για την έλευση του Χριστού στην γη 816 χρόνια πριν.

Ήταν τόσο μεγάλη η πίστη του, που κατέβασε τρεις φορές φωτιά από τον ουρανό κάνοντας τους Ισραηλίτες με μια φωνή να πουν: «ἀληθῶς Κύριος ὁ Θεός, αὐτὸς ὁ Θεός» (Βασιλ. Γ’ ιη’, 39).
Δηλαδή, Αληθινά! Ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, αυτός είναι ο μόνος πραγματικός και αληθινός Θεός.

Επίσης, λόγω της απιστίας των Ισραηλιτών, ύστερα από προσευχή του στο Θεό, “έκλεισε τους ουρανούς” για 3 χρόνια, χωρίς να πέσει το διάστημα αυτό, σταγόνα βροχής στη γη.

Είναι χαρακτηριστική η αγιογραφία του Προφήτη παρέα μ’ έναν κόρακα και σημαίνει τα εξής:

Επειδή ο Προφήτης Ηλίας, ήταν πολύ αγαπητός στο Θεό, λόγω της φλογερής του πίστης, ο Θεός “αναγκάστηκε” να υπακούσει στην επιθυμία του για πλήρη ανομβρία, που διήρκεσε μεγάλο διάστημα (3 χρόνια), όπου επικρατούσε στη γη, ξηρασία και κατά συνέπεια λιμός.

Το διάστημα αυτό, ο Θεός φρόντιζε τον Προφήτη, στέλνοντάς του φαγητό, (ψωμί και κρέας, πρωί και βράδυ), με έναν κόρακα. Νερό έπινε από τον χείμαρρο Χοράθ (ή Χερίθ) ανατολικά του Ιορδάνου, όπου είχε καταφύγει ο Προφήτης.

Ο κόρακας, ανήκει στην κατηγορία των πιο άσπλαχνων πτηνών, διότι μόλις γεννηθούν τα μικρά του, τα εγκαταλείπει. Η θεία Πρόνοια, όμως, έχει φροντίσει και υπάρχει στη γλωσσίτσα των νογνών, μία ουσία κολώδες, ούτως ώστε να πλησιάζουν εκεί τα διάφορα έντομα για να μπορούν να τραφούν τα μικρά κορακάκια και να μεγαλώσουν!

Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν (στέλνοντας δηλαδή την τροφή με τον κόρακα), ο Θεός ήθελε να “κάμψει” τον Προφήτη, για να μην είναι τόσο “σκληρόκαρδος” και να “λύσει” την τιμωρία προς τους Ισραηλίτες, πιο γρήγορα.

Ακόμη, ανάστησε νεκρούς, όπως το νεκρό γιο της Σεραφθίας χήρας.

Με την φωτιά μάλιστα έκαψε τους εκατό στρατιώτες που είχε στείλει ο βασιλιάς Οχοζίας για να τον συλλάβουν.

Στο όρος Χωρήβ είδε τον ίδιο τον Θεό, όσο είναι δυνατό, βέβαια, να Τον δει άνθρωπος, διέσχισε τον Ιορδάνη με την μηλωτή του και τέλος ανελήφθη με άρμα πυρός στον ουρανό.

Επίσης παρέστη στην Μεταμόρφωση του Χριστού μαζί με τον Μωϋσή.

Να σημειώσουμε, ότι ο προφήτης Ηλίας, είχε μαθητή τον Προφήτη Ελισσαίο (βλέπε 14 Ιουνίου).

Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος δ’ . Ταχύ προκατάλαβε.

Ὁ ἔνσαρκος Ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Ἠλίας ὁ ἔνδοξος, ἄνωθεν καταπέμψας, Ἐλισσαίῳ τὴν χάριν, νόσους ἀποδιώκει, καὶ λεπροὺς καθαρίζει, διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα.

Κοντάκιον.

Ἦχος β΄. Αὐτόμελον.

Προφῆτα καὶ προόπτα τῶν μεγαλουργιῶν τοῦ Θεοῦ, Ἠλία μεγαλώνυμε, ὁ τῷ φθέγματί σου στήσας τὰ ὑδατόῤῥυτα νέφη, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, πρὸς τὸν μόνον φιλάνθρωπον.

Μεγαλυνάριον.

Δεύτε τον πυρίπνουν και ζηλωτήν, τον διά τεθρίππου, αρπαγέντα από της γής, της του Xριστού δευτέρας, Πρόδρομον παρουσίας, Hλίαν τον Θεσβίτην, ύμνοις τιμήσωμεν.