Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξοπλίζει την Τουρκία με 9 δισεκατομμύρια μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας και εκείνη με τη σειρά της εξοπλίζει τους φίλους της

Η Τουρκία εξοπλίζει τους… φίλους της!

Η χρηματοδοτική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης , η οποία έχει προγραμματιστεί μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) για την Τουρκία, την περίοδο από το 2007 έως το 2020, υπερβαίνει τα 9 δισεκατομμύρια!

Με την “ευγενική χορηγία” της ΕΕ η τουρκία εξοπλίζει και τους “φίλους” Αλβανία, Κόσοβο, Σκόπια, Λιβύη…

Συγκεκριμένα ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) περιλαμβάνει:

Από τον Ιανουάριο του 2007, ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) αντικαθιστά μια σειρά κοινοτικών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων που προορίζονταν για τις υποψήφιες χώρες και τις δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες, δηλαδή τα προγράμματα PHARE, PHARE ΔΣΣ, ISPA, SAPARD, CARDS και το χρηματοδοτικό μέσο για την Τουρκία.

Πέντε είναι οι βασικοί άξονες της παρέμβασης του ΜΠΒ 2007-2013 (“ΜΠΒ I”):

-βοήθεια για τη μεταβατική περίοδο και θεσμική ενίσχυση

-διασυνοριακή συνεργασία (με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις άλλες χώρες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τον ΜΠΒ)

-περιφερειακή ανάπτυξη (μεταφορές, περιβάλλον και οικονομική ανάπτυξη)

-ανθρώπινοι πόροι (ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση του αποκλεισμού)

-αγροτική ανάπτυξη

Οι χώρες δικαιούχοι της βοήθειας του ΜΠΒ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

-Οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες (Τουρκία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας) είναι επιλέξιμες και για τις πέντε συνιστώσες του ΜΠΒ

-Οι δυνάμει υποψήφιες χώρες που ανήκουν στα Δυτικά Βαλκάνια (Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Κοσσυφοπέδιο βάσει της απόφασης 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ) που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση μόνο με βάση τους δύο πρώτους άξονες

Το μείζον ερώτημα που προκύπτει είναι το κατα πόσο αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται για τους λόγους που ορίζει ο ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) ή χρησιμοποιείται για άλλους λόγους που λίγο-πολύ είναι ευδιάκριτοι και γνωστοί σε όλους!

με πληροφορίες από ec.europa.eu

Πηγή: voicenews.gr