Ένας άντρας περπατούσε στο δρόμο λέγοντας την προσευχή του

Καλό.