Αν δεν αποκτήσεις πνευματική αγάπη, δεν ξέρεις τι είναι αγάπη

Δεν υπάρχει ανώτερη αγάπη από την πνευματική, αυτή μας δίδαξε ο κύριος.

Αυτή είναι η αγάπη που πρέπει να στοχεύσουμε, χωρίς αυτή δεν θα υπάρχει πραγματική ευτυχία.

Αυτή η αγάπη καλλιεργεί την καρδιά, και χωρίς αυτή την καρδιά δεν μπορεί να κατανοηθεί ο νόμος του Θεού.

Αποκτήστε αυτή την αγάπη και θα δείτε την αλήθεια που μας φανέρωσε ο κύριος.

Εύχομαι ο κύριος να κατοικεί μέσα σας.