Ας αναλύσουμε τον εαυτό μας, ας δούμε τι κάνουμε καθημερινά για την σωτηρία μας, όλοι μπορούμε να αλλάξουμε, αρκεί να το θέλουμε

Ο Θεός μας δίδαξε το πως πρέπει να ζούμε, ο Χριστός μας σταυρώθηκε, ώστε η αλήθεια να έρθει στην επιφάνεια.

Εμείς όμως, τι κάνουμε για αυτή την αλήθεια που μας φανέρωσε ο Xριστός μας, τι κάνουμε για την σωτηρία μας;

Πρέπει να σταματήσουμε να αγνοούμε τον πολύτιμο χρόνο που κυλάει για μας, πρέπει να δούμε τη αλήθεια που μας φανέρωσε ο Κύριος μας.

Πάρτε την ζωή στα χέρια σας, και δουλέψτε για την σωτηρία σας, ο Χριστός αυτό ζητάει από εμάς, να δουλέψουμε, για να διατηρήσουμε το πνεύμα μας καθαρό.

Βρείτε έναν πνευματικό και καθαρίστε το πνεύμα σας, εξομολογηθείτε, και γίνεται ένας άγγελος.