Αυτά που δημιούργησε και βλέπουμε σήμερα, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που μας επιφυλάσσει στο μέλλον

Ο επιστήμονας σήμερα μελετά και βλέπει το μεγαλείο της δημιουργίας, που ο Κύριος δημιούργησε, και στο τέλος θα αναδημιουργήσει τα πάντα.

Και αυτά που δημιούργησε και βλέπουμε σήμερα, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που μας επιφυλάσσει στο μέλλον.

Αυτό να το κρατήσετε καλά στην μνήμη σας, γιατί μια μέρα θα δείτε με τα ίδια τα μάτια σας, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Κύριο.

Και η αγάπη που κέρδισε, θα χαίρεται τα πάντα, και θα δει τους κόπους από τον καρπό της.