Αυτό να λέμε κάθε μέρα: Κύριε, εσύ που ξέρεις τα πάντα πριν εγώ τα ζητήσω, βοήθησέ με

Κύριε,

βοήθησέ με και σήμερα,

βοήθησέ με να περάσει ήρεμα αυτή η ημέρα,

Κύριε,

βοήθησέ με στην ζωή μου,

βοήθησέ με στα προβλήματα μου,

Κύριε,

τα αναγκαία σου ζητώ,

Κύριε,

εσύ που ξέρεις τα πάντα πριν εγώ τα ζητήσω,

βοήθησέ με

Αμήν.