Δε θα πρέπει να απελπιζόμαστε στις δυσκολίες που μας βρίσκουν αλλά με περισσότερη θέρμη να προσευχόμαστε στον Κύριο

Να αφηνόμαστε με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Όταν παραδοθούμε στον Χριστό ειρηνεύει ο πνευματικός μας οργανισμός με αποτέλεσμα τη φυσιολογική λειτουργία όλων των οργάνων και των αδένων.

Όλα επηρεάζονται όταν στην ψυχή μας υπάρχουν μπερδέματα, επιδρούν στο σώμα και η υγεία δεν πηγαίνει καλά. Το τέλειο είναι να μην προσευχόμαστε για την υγεία μας. Να μην ευχόμαστε να γίνουμε καλά αλλά να γίνουμε καλοί.

Και εγώ για τον εαυτό μου αυτό εύχομαι σας λέω. Ακούσατε; Να γίνουμε καλοί να αποκτήσουμε Θείο ζήλο, να αφηνόμαστε με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, να προσευχόμαστε μάλλον για την ψυχή μας.

Και την ψυχή μας θα την ενώνουμε ενσωματωμένη μέσα στην Εκκλησία που κεφαλή της είναι ο Χριστός. Αυτό είναι το μυστικό. Τα άλλα θα μας τα διδάξει η χάρις, δηλαδή το πως θα αφεθούμε στον Χριστό.

Εμείς δηλαδή περιφρονούμε την ασθένεια δεν την σκεπτόμαστε, σκεπτόμαστε τον Χριστό απλά, ανεπαίσθητα, ανιδιοτελώς κι ο Θεός κάνει το θαύμα του προς το συμφέρον της ψυχής μας.

Όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία «πάσαν τήν ζωήν ἠμῶν Χριστῷ τῷ Θεῶ παραθώμεθα». Πολλή ωφέλεια έχουμε από τις ασθένειες αρκεί να τις υπομένουμε χωρίς γογγυσμό και να δοξάζουμε το Θεό ζητώντας το έλεος Του.

Το μυστικό στην ασθένεια είναι να αγωνισθείς να αποκτήσεις τη Χάρη του Θεού.*Δε θα πρέπει να απελπιζόμαστε στις δυσκολίες που μας βρίσκουν αλλά με περισσότερη θέρμη να προσευχόμαστε στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό για το μέγα έλεος Του…

Άγιος Πορφύριος