Δεν θα έπρεπε ποτέ να λέμε ότι είμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι όταν απορρίπτουμε τον Λόγο του Θεού

Όλοι οι αληθινά βαπτισμένοι άνθρωποι ανήκουμε στον Θεό, και λεγόμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι.

Τότε γινόμαστε καθαροί στο πνεύμα μας, και αυτή η καθαρότητα για να διατηρηθεί, χρειάζεται πνευματική περιποίηση.

Η πνευματική περιποίηση είναι απαραίτητη, κρατείστε το  πνεύμα σας καθαρό, μην αγνοείτε.

Δεν θα έπρεπε ποτέ να λέμε ότι είμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι όταν απορρίπτουμε τον Λόγο του Θεού.

Στη σημερινή εποχή υπάρχουν αρκετοί που απορρίπτουν τον λόγο του Θεού, δημιουργούν ένα Θεό όπως τον θέλουν.

Και όταν τους ρωτάς, σου λένε, ναι, Χριστιανός Ορθόδοξος είμαι και εγώ.

Εκεί φτάσαμε δυστυχώς, κατηχήστε τα παιδιά σας, γιατί χανόμαστε.

Τι είναι Ορθοδοξία με λίγα λόγια;

Oρθοδοξία είναι πίστη στην Aγία Eκκλησία, την οποία ίδρυσε ο ενανθρωπήσας Kύριος και την οποία κατευθύνει και συγκροτεί το Πανάγιον Πνεύμα. Oρθόδοξος πιστός είναι αυτός που είναι ζωντανό μέλος της Oρθοδόξου Eκκλησίας, βαπτισμένος στο όνομα της Aγίας Tριάδος και εμπνεόμενος υπό του ορθοδόξου χριστιανικού πνεύματος και ζών και αγωνιζόμενος να ζει τον ορθόδοξο χριστιανικό τρόπο της ζωής.