Δεν θέλουμε να ποιήσουμε ψεύτικες καρδιές που οδηγούν στο σκοτάδι, αλλά να ποιήσουμε τις αληθινές που οδηγούν στο Φως

Δεν θέλουμε να ποιήσουμε ψεύτικες καρδιές που οδηγούν στο σκοτάδι, αλλά να ποιήσουμε τις αληθινές που οδηγούν στο Φως.

Χριστιανοί, την καρδιά μας να προσέχουμε, και να καλλιεργούμε μέσα της το Φως της αληθινής αγάπης.

Για να γίνουμε έτσι στο τέλος οι κάτοικοι του Φωτός, στο μέρος που δεν υπάρχει το σκοτάδι.

Γι’ αυτό μην μένεις μακριά από την αλήθεια του Χριστού, μάθε το θέλημα του, και έλα στο Φως.