Δες τώρα που μπορείς, θα έρθει μια μέρα που όλοι θα μετανιώσουν για όσα έπρεπε να κάνουν, τότε θα είναι αργά

Θα έρθει μια μέρα που όλοι θα μετανιώσουν για όσα δεν έκαναν, όταν θα κάνουν αυτό το μεγάλο ταξίδι, εκεί θα δουν την αλήθεια.

Αυτοί που θα μπουν στον Παράδεισο, θα μετανιώσουν που δεν πρόσφεραν περισσότερα, αυτοί που μπήκαν Κόλαση, θα μετανιώσουν που δεν κατάφεραν να μπουν στο Παράδεισο.

Το φως του πνεύματος τους, θα μαρτυρεί σε ποια πνευματική κατάσταση βρίσκονται.

Αλίμονο στις σβηστές λαμπάδες, η οποίες θα μείνουν στο σκοτάδι.

Τήρησε τους Λόγους του Κυρίου μας, πριν έρθει εκείνη η μέρα, γιατί τότε θα είναι αργά.