Δίνοντας καθημερινά ένα χέρι βοήθειας στους συνανθρώπους μας, δίνουμε και στους εαυτούς μας ένα χέρι βοήθειας

Ένας από τους βασικούς στόχους στην ζωή του χριστιανού είναι και η βοήθεια στον συνάνθρωπο μας.

Και δίνοντας καθημερινά ένα χέρι βοήθεια στους συνανθρώπους μας, δίνουμε και στους εαυτούς μας ένα χέρι βοήθειας, διότι οι καλές πράξεις αποδεικνύουν την αγάπη, και για την αγάπη θα μπορέσουμε να καλύψουμε πλήθος αμαρτιών, γιατί σύμφωνα όπως μας λέει και ο Απόστολος Πέτρος: πρὸ πάντων δὲ τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες, ὅτι ἡ ἀγάπη καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν. (Α Πε. 4,8)