Φρόντισε την ψυχή σου, για να έρθει η γαλήνη, αλλιώς δεν έρχεται, πρέπει να μάθει για να ξέρει

Φρόντισε την ψυχή σου, για να έρθει η γαλήνη.

Αλλιώς δεν έρχεται, πρέπει να μάθει για να ξέρει.

Πρέπει να μάθει την κατάλληλη συνταγή.

Την συνταγή που διατηρεί την ψυχή μας καθαρή.

Και τότε θα πηγάζει από μέσα σου αυτό που ψάχνεις.

Η συνταγή αυτή είναι ελεύθερη και μας την δίνει ο Θεός.

Γι’ αυτό έλα κοντά του, και αυτός θα σε θεραπεύσει.