Γερόντισσα Γαλακτία: «Πατέρα επουράνιε συγχώρεσέ με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Πνεύμα Άγιον φώτισέ με»

Σε όλους έδινε ξύλινο σταυρό και κρεμούσανε στο λαιμό τους. Δεν ήθελε κανείς να μην μείνει χωρίς σταυρό. Έλεγε πως ο σταυρός είναι ασπίδα και ταυτότητά μας.

«Να προσεύχεσθε με την ευχή <Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με>, αλλά και Τριαδολογικά. Εγώ λέγω»:

«Πατέρα επουράνιε συγχώρεσέ με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Πνεύμα Άγιον φώτισέ με».

«Όποιος φοβάται, δεν φοβάται». Δηλαδή, όποιος φοβάται την αμαρτία δεν φοβάται τίποτα.