Γι’ αυτό μην μένεις άλλο μακριά από το Φως του Χριστού, έλα στο Φως

Ο Θεός ήρθε για να δώσει το Φως σε εκείνους που θέλουν το Φως.

Γι’ αυτούς που ζητούν το Φως της αλήθειας.

Σε αυτούς ο Θεός θα δώσει το Φως της ζωής.

Γι’ αυτό μην περιμένεις άλλο, μετανόησε τώρα που μπορείς.

Γιατί ο Θεός είναι μεγαλόψυχος, και περιμένει όσο ζούμε την μετάνοια μας.

Περιμένει την αλλαγή μας, ώστε να φύγουμε για πάντα από το σκοτάδι που προκαλεί η αμαρτία.

Ώστε να μην περπατήσουμε ξανά στο σκοτάδι.

Γι’ αυτό μην μένεις άλλο μακριά από το Φως του Χριστού.

Έλα στο Φως.