Για να δει ένας άνθρωπος την αλήθεια του ευαγγελίου χρειάζεται ο νους του να είναι ελεύθερος

Κάθε άνθρωπος θέλει να μάθει την αλήθεια του ευαγγελίου, όμως αρκετοί άνθρωποι δεν την αποδέχονται, μόλις μαθαίνουν ενώ έχουν αυτιά κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν.

Και αυτό συμβαίνει επειδή ο νους του είναι σκλαβωμένος, έχουν δεσμεύσει δικούς τους νόμους και αποδέχονται όσα τον συμφέρουν.

Αυτοί οι άνθρωποι στο τέλος μόνο θα χάσουν παρά θα κερδίσουν, θα μετανιώσουν αρκετοί, ενώ άλλη από τον πολύ εγωισμό τους, δεν θα την αποδέχονται ούτε στο μεγάλο Ταξίδι τους.

Μετανοείτε.