Η αιτία της υπάρξεως μας είναι ο αληθινός θεός, ο δημιουργός και κτίστης του σύμπαντος κόσμου

Ο Σεβασμιώτατος κατά την ομιλία του προς το πλήρωμα της εκκλησίας, έλαβε αφορμή από ένα τροπάριο του κανόνος του Ακαθίστου ύμνου « Εκ σου η δρόσος απέσταξε, φλογμόν πολυθείας η λύσασα· όθεν βοώμέν σοι· Χαίρε ο πόκος ο ένδροσος, ον Γεδεών Παρθένε προεθεάσατο»

Ο Σεβασμιώτατος ανέλυσε το ως άνω τροπάριο και υπεγράμμισε ότι ο ένδροσος πόκος, τον οποίο είδε ο Γεδεών στην Παλαιά Διαθήκη μέσα στο αλώνι με το άχυρο, προεικόνισε τον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος συνελήφθη από την Παναγία μας, και η μέχρι τότε πολυθεία που επικρατούσε στους λαούς διελύθη, εφόσον πλέον ο αληθινός θεός, ο Ήλιος της Δικαιοσύνης ανέτειλε στην ανθρωπότητα και διέλυσε όλη την ειδωλολατρίαν.

Ο άνθρωπος μετά την πτώση του από την αγάπη του Θεού, που παρά το γεγονός ότι είχε αισθανθεί τον εαυτό του ως δυνατόν και ανεζήτησε την ανεξαρτησία του από τον Θεό, εν τούτοις ένοιωσε την αδυναμία στο να επιβιώσει, και γι αυτό ανεζήτησε υποκατάστατα του αληθινού Θεού.

Η αιτία της υπάρξεως μας είναι ο αληθινός θεός, ο δημιουργός και κτίστης του σύμπαντος κόσμου. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος της οποιασδήποτε εποχής πιστεύσει στην αυτοδυναμία του, είναι αδύνατον να πορευθεί στη ζωή του ως αυθύπαρκτη παρουσία.

Επειδή ακριβώς ο αληθινός Θεός αντιλαμβάνεται αυτή τη αδυναμία του ανθρώπου, θέλησε πάλι εξ αγάπης να αναδημιουργήσει τον πεπτωκότα άνθρωπο στην αγάπη του Θεού.

Το προαιώνιο σχέδιο του Θεού, εκπληρώνεται στην συνεργασία με το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Αλλά για να μπορέσει ο πεπτωκός άνθρωπος να αντιληφθεί τούτο το προαιώνιον σχέδιο του Θεού, απέστειλε προφήτας, δικαίους, κριτές, προκειμένου να προετοιμάσουν την ανθρωπότητα.

Ο Γεδεών λοιπόν, ήταν εκείνος ο οποίος είδε ακριβώς την προεικόνιση του Υιού και Λόγου του Θεού, στον ένδροσο πόκο, ο οποίος ήτο στημένος στο κέντρο της Ξηράς άλωνος.

Η Πολυθεία της εποχής εκείνης, έλαβε πέρας. Σήμερα όμως η στείρα πνευματικά εποχή μας, η οποία αυτονομήθηκε εκ νέου από τον αληθινό Θείο, πελαγοδρομεί μέσα σε μια νεα ειδολολατρία.

Αυτή λοιπόν είναι η νέα μάστιγα της ανθρωπότητος η οποία δέχτηκε την αγάπη του Θεού και την δυνατότητα της κοινωνίας μαζί του, και ο σύγχρονος άνθρωπος εκ νέου αποφασίζει να ζήσει τον κολασμό του-τον χωρισμό του από τον Θεό.

Τα αποτελέσματα είναι εμφανή. Η ακαταστασία της ανθρωπότητας επάνω σε όλον τον πλανήτη, μας φέρνουν κοντά στα προφητικά λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, «όταν δε ακούσητε πολέμους και ακαταστασίας, μη πτοηθήτε, εγερθήσεται έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, σεισμοί τε μεγάλοι κατά τόπους και λιμοί και λοιμοί έσονται, φόβητρά τε και σημεία απ’ ουρανού μεγάλα έσται.»

Βέβαια, και πάλι ο Θεός μας προειδοποιεί βλέποντας εκ νέου την πτώση του ανθρώπου.

Ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι θα πρέπει να ανασυγκροτηθούμε στην πνευματική μας ζωή, να ανανήψουμε πνευματικά, και μέσα στο σώμα της Αγίας μας εκκλησίας να ζήσουμε την εν Χριστώ ενότητα και αγάπη, εγκαταλείποντες την κάθε νεοειδωλολατρία η οποία μας αποπροσανατολίζει από τον έναν και αληθινό Θεό.

Κερκύρας Νεκτάριος