«Η καρδιά και το στόμα μας πρέπει να προφέρουν πάντα λόγο αγαθό»

Όπως τα καθαρά κλήματα δίνουν καθαρό σταφύλι και αναβλύζουν καθαρό χυμό,

έτσι η καρδιά και το στόμα μας πρέπει να προφέρουν πάντα λόγο αγαθό,

λόγο αγάπης,

ευλογίας και δικαιοσύνης.

Άγιος Λουκάς Κριμαίας