Η πηγή για τα πάντα είναι ο Κύριος, αυτός δημιούργησε τα πάντα, και αυτός δίνει τις απαντήσεις για τα πάντα

Η πηγή για τα πάντα είναι ο Κύριος, αυτός δημιούργησε τα πάντα, και αυτός δίνει τις απαντήσεις για τα πάντα.

Και όποιος συναισθανθεί αυτή την αλήθεια, τότε κάνει τα πάντα για να μάθει από αυτόν.

Και όταν μάθει από αυτόν, τότε καταλαβαίνει ότι ο Κύριος του είναι ο μόνος που μπορεί να του δώσει τα πάντα.

Γιατί ο Κύριος του, του δίνει τα καλύτερα δώρα, τα δώρα που είναι αληθινά και κρατάνε για πάντα, και αυτά καταλήγουν στην αγάπη και στην ευτυχία για πάντα.