Η ζωή αυτή είναι σπουδαία, όχι για να αποκτήσεις υλικά πλούτη, αλλά για να αποκτήσεις το Πνεύμα το Άγιο

Η πνευματική τύφλωση κυρίαρχή στις μέρες μας, καθώς ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, αλλά ενδιαφέρεται για την καλοπέραση του σε αυτή την ζωή.

Η ζωή αυτή είναι σπουδαία, όχι για να αποκτήσεις υλικά πλούτη, αλλά για να αποκτήσεις το πνεύμα το Άγιο, και έτσι θα πλουτίσεις αιώνια.

Γι’ αυτό μην αγνοείς άλλο την αλήθεια, αλλά πλησίασε την, αγκάλιασε την, και αυτή θα σε φωτίσει για να δεις.