Η ζωή μας μοιάζει σαν να γράφουμε μία έκθεση στην οποία θα κριθούμε στο τέλος, ανάλογα με το πόσο αληθινά γράψαμε την ζωή μας

Όλοι μας μπορούμε να γράψουμε μία έκθεση, αλλά αυτό που μετράει, και μας ενδιαφέρει, είναι αν είναι αλήθεια αυτό που γράφει, ή απλώς είναι ένα ψέμα.

Αυτό το λέω, γιατί έτσι μοιάζει και η αξιολόγηση αυτής της ζωής, που είναι σαν να γράφουμε μία έκθεση στην οποία θα κριθούμε στο τέλος, ανάλογα με το πόσο αληθινά γράψαμε την ζωή μας.

Και αυτό το αληθινά, γίνεται πάντα με βάση την αλήθεια που μας πρόσφερε ο Κύριος μας.

Γι’ αυτό μετανοείτε πάντοτε, για κάθε λάθος σας, γιατί τίποτα δεν μπορεί να κρυφτεί.