Ιερός Χρυσόστομος: Η Εκκλησία είναι κιβωτός σωτηρίας, πολύ ανώτερη απ’ την κιβωτό του Νώε

Η Εκκλησία είναι κιβωτός σωτηρίας, πολύ ανώτερη απ’ την κιβωτό του Νώε.

Εδώ, λέγει ο ιερός Χρυσόστομος, η Εκκλησία «παραλαμβάνει τα ζώα και τα μεταβάλλει…

Εισήλθε κάποιος κοράκι και εξέρχεται περιστερά.

Εισέρχεται λύκος και εξέρχεται πρόβατον.

Εισέρχεται όφις και εξέρχεται αρνίον, ού της φύσεως μεταβαλλόμενης, αλλά της κακίας ελαυνομένης».

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης