Κατάλαβέ το: Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά και με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού

Ο Λόγος του Θεού.

Ο Λόγος του Θεού τρέφει την ψυχή μας.

Ο Λόγος του Θεού είναι ο θησαυρός που πλουτίζει την ψυχή μας με γνώση και με πράγματα που δεν μπορούν να δουν όλοι οι άνθρωποι.

Ο Λόγος του Θεού είναι η φλόγα που καίει για να λάμψει τους δίκαιους.

Ο Λόγος του Θεού είναι ο λόγος που φανερώνει την αλήθεια.

Ο Λόγος του Θεού είναι το φάρμακο που θεραπεύει την ψυχή του ανθρώπου.

Ο Λόγος του Θεού είναι ο δρόμος που προσφέρει την Βασιλεία των Ουρανών.

Ο Λόγος του Θεού δίνει τις απαντήσεις.

Ο Λόγος του Θεού είναι η αγάπη.

Ο Λόγος του Θεού είναι ο δάσκαλος της ζωής.

Ο Λόγος του Θεού δίνει το Φως της ζωής.

Ο Λόγος του Θεού βρίσκεται στην Εκκλησία.

Ο Λόγος του Θεού βρίσκεται στην Αγία Γραφή.

Ο Λόγος του Θεού βρίσκεται παντού και σε πολλά μέσα.

Ψάξου.

Κατάλαβέ το:

Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά και με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού (Ματθ. 4,4).

Αμήν.