Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, και έχει την δυνατότητα να γίνει παιδί του φωτός

Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, και έχει την δυνατότητα να γίνει παιδί του φωτός.

Ο άνθρωπος, δεν είναι αυτό που βλέπουν πολλοί, αλλά είναι αυτό το οποίο μπορεί να δει κάποιος, ο οποίος έχει ανοίξει τα πνευματικά του μάτια.

Και αυτό είναι κάτι που θα καταλάβουν στο τέλος πολλοί άνθρωποι.