Μακάριοι είναι όλοι όσοι ακούουν τον λόγον του Θεού και τον φυλάσσουν

Μακάριοι είναι όλοι όσοι ακούουν τον λόγον του Θεού και τον φυλάσσουν (Λουκ. 11,28)…

Ο Χριστιανός πρέπει να μάθει να διαβάζει το απαραίτητο για την ζωή του που είναι η Αγία Γραφή.

Διότι είναι θλιβερό να ακούς σήμερα, πως υπάρχουν άνθρωποι που δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή, ή και που δεν έχουν διαβάσει καθόλου.

Ας καταλάβουν όλοι, πως πρέπει να βάλουν την Αγία Γραφή στην ζωή τους, και να φυλάσσουν τις εντολές του Θεού, ώστε να εφαρμόζουν.