Με τον Λόγο και τις πράξεις μας, θα αποδείξουμε την αλήθεια, την αλήθεια της ορθοδοξίας μας

Με τον Λόγο και τις πράξεις μας, θα αποδείξουμε την αλήθεια, την αλήθεια της ορθοδοξίας μας, γι’ αυτό μην χάνεται ποτέ την στιγμή να ομολογείται την αλήθεια.

Είναι καθήκον κάθε χριστιανού να ζει αληθινά, είναι καθήκον η μετάνοια, ειδικά στις μέρες μας, διότι τα σημάδια ότι χρειαζόμαστε την μετάνοια είναι εμφανές

Το βλέπω, το βλέπεται, πιστεύω καταλαβαίνεται, ας γίνουμε καλύτεροι, αυτό σίγουρα το θέλει ο Κύριος.