Μην αναζητάς την χαρά που διαρκεί για λίγο διάστημα, αλλά αναζήτησε την χαρά που διαρκεί για πάντα

Ο Χριστός δίνει την αιώνια χαρά σε εκείνους που την θέλουν, και το σπουδαιότερο είναι ότι διαρκεί για πάντα.

Γι’ αυτό μην αναζητάς την χαρά που διαρκεί για λίγο διάστημα, αλλά αναζήτησε την χαρά που διαρκεί για πάντα, αυτή η χαρά θα σε ακολουθήσει για πάντα, γιατί αυτή η χαρά δεν ζει στο ψέμα, αλλά ζει στην αλήθεια που διαρκεί για πάντα.