Μητέρα όλου του κόσμου, Παναγία οδηγήτρια, στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, είσαι η παρηγοριά μας, είσαι η μεσίτρια μας

Μητέρα όλου του κόσμου,

Παναγία οδηγήτρια,

στους δύσκολους καιρούς που ζούμε,

οδήγησε τους ανθρώπους στο Φως του Χριστού μας.

Παναγία μας,

να έρθει η γαλήνη μέσα στους ανθρώπους,

και να δουν την πραγματική χαρά,

την χαρά που δίνει η πίστη μας.

Παναγία μας,

είσαι η παρηγοριά μας,

είσαι η μεσίτρια μας,

βοήθησέ μας,

Αμήν.