Να ευχαριστούμε τον Θεό για την αδικία που επέτρεψε, υπάρχει λόγος

Ο Ιερός Χρυσόστομος περί αδικίας

Το να υποστούμε κάτι άδικα, αυτό είναι στεφάνωμα.

Ό,τι άδικο και αν πάθουμε από κάποιον, υπολογίζει ο Θεός την αδικία αυτή, ή προς διαγραφή των αμαρτημάτων μας ή για να μας δώσει μισθό.

Αν μάλιστα ευχαριστούμε τον Θεό για την αδικία που επέτρεψε, αποκτούμε μεγαλύτερη παρρησία ενώπιον του Θεού.

Ιερός Χρυσόστομος