Να μάθουμε στον εαυτό μας να αγαπήσει την αλήθεια, και τότε θα μάθουμε πολλά, διότι η ζωή στο ψέμα, δεν έχει την αλήθεια

Να μάθουμε στον εαυτό μας να αγαπήσει την αλήθεια, και τότε θα μάθουμε πολλά.

Θα μάθουμε πράγματα, τα οποία είναι αληθινά.

Διότι η ζωή στο ψέμα, δεν έχει την αλήθεια.

Γι’ αυτό το λόγο, καλό είναι πριν γίνει η αναζήτηση της αλήθειας, να αποφασίσετε αν θέλετε την αλήθεια ή το ψέμα.

Καθώς όταν υπάρχει η αγάπη στο ψέμα, δεν θα προκύψει μέσα σας η αλήθεια που είναι το Φως.

Γι’ αυτό χρειάζεται πρώτα η αγάπη προς την αλήθεια, και τότε θα πετύχετε πολλά.