Να μην μαλώνετε τα παιδιά, ακόμη και αν είναι όπως λένε “σκληρά”. Δώστε αγάπη πολύ και γίνετε παράδειγμα αρετής γι’ αυτά

Είπε Γέρων…

Να μην μαλώνετε τα παιδιά, ακόμη και αν είναι όπως λένε “σκληρά”.

Δώστε αγάπη πολύ και γίνετε παράδειγμα αρετής γι’ αυτά.

Αυτά το καταλαβαίνουν και θα μαλακώσουν με τον καιρό.

Βάλτε λίγο στην προσευχή τα παιδιά σας και ό Θεός μεριμνά περισσώς γι’ αυτά.