Ο καθένας μας κοντά στην Θεοτόκο γίνεται σαν παιδί, σε αυτή την Μητέρα βρίσκουμε παρηγοριά

Ο καθένας μας κοντά στην Θεοτόκο γίνεται σαν παιδί,

σε αυτή την Μητέρα βρίσκουμε παρηγοριά,

αγάπη και προστασία, μικροί και μεγάλοι, νέοι και γέροντες, άνδρες και γυναίκες.

Φώτης Κόντογλου