Ο Κύριος ήρθε για να αγιάσει τον άνθρωπο, αλλά η αγιότητα έχει στάδια, καθώς, άλλο στάδιο ο ένας, άλλο στάδιο ο άλλος

Ο Κύριος ήρθε για να αγιάσει τον άνθρωπο, αλλά η αγιότητα έχει στάδια.

Καθώς, άλλο στάδιο ο ένας, άλλο στάδιο ο άλλος.

Και γι’ αυτό είπε ο Κύριος στην εξήγηση του για την παραβολή του σπορέα το εξής:

Με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος εννοείται όποιος ακούει το ευαγγέλιο και το αποδέχεται· αυτός, λοιπόν, φέρνει καρπό και κάνει άλλος εκατό, άλλος εξήντα κι άλλος τριάντα φορές περισσότερο. (Ματθ. 13,23 – Μετάφραση)

Ο καθένας δηλαδή, έχει διαφορετική πρόοδο από τον άλλον.