Ο Κύριος ήρθε και μας δίδαξε την πραγματική αγάπη που οδηγεί στην σωτηρία μας

Ο Κύριος ήρθε και μας δίδαξε την πραγματική αγάπη, και με την διδασκαλία του, καλούμαστε να γίνουμε αυτή η αγάπη.

Δεν αρκεί όμως να λέμε ότι έχουμε αυτή την αγάπη, αλλά να το αποδεικνύουμε με τα καλά μας έργα, μέσα στην καθημερινή ζωή μας.

Δεν πρέπει όμως να τρέμουμε στην σκέψη μήπως ζητήσει κάποιος την βοήθειά μας, όποιος και αν ζητήσει βοήθεια, να την δίνουμε.

Γιατί μέσα μας πρέπει να κατοικεί η αγάπη και η αλήθεια που μας δίδαξε ο Κύριος μας.