Ο Κύριος μας έδωσε την πνευματική τροφή για να θρέψουμε την ψυχή μας

Σήμερα πόσοι ακούνε άραγε;

Ο Άνθρωπος που δεν επιλέγει να ακούει πνευματικούς λόγους, παραμένει φτωχός πνευματικά.

Ο Χριστιανός πρέπει να καταλάβει, ότι ο Κύριος μας έδωσε την πνευματική τροφή για να θρέψουμε την ψυχή μας.