Ο Κύριος μας γνωστοποίησε την αλήθεια, ώστε εμείς να μη φύγουμε από το δρόμο του, γιατί μόνο αυτός φέρνει τη σωτηρία

Ο Κύριος μας γνωστοποίησε την αλήθεια, ώστε εμείς να μη φύγουμε από το δρόμο του, γιατί μόνο αυτός φέρνει τη σωτηρία.

Εμείς όμως πως βαδίζουμε; Βαδίζουμε άραγε σωστά;

Γι’ αυτό πρέπει να αντιληφθούμε γρήγορα την πραγματικότητα, για το καλό μας.

Ας καταλάβουμε καλά αυτό, ότι βαδίζοντας στην αμαρτία, βλάπτουμε τον εαυτό μας.

Βλάπτουμε την ψυχή μας, και βγάζουμε από δική μας επιλογή τον εαυτό μας εκτός του δρόμου του.