Ο Λόγος του Θεού, είναι αυτός που εμπνέει σωστά τον άνθρωπο χωρίς λάθη, καθώς αυτό που βρίσκεται στον λόγο του, είναι η αλήθεια

Ο Λόγος του Θεού, είναι αυτός που εμπνέει σωστά τον άνθρωπο χωρίς λάθη, καθώς αυτό που βρίσκεται στο Λόγο του Θεού, είναι η αλήθεια.

Γι’ αυτό το λόγο, να προσέχουμε, και να μην εμπνεόμαστε από το ψέμα, αλλά από την αλήθεια.

Καθώς η αλήθεια φέρνει τον καλό καρπό, ενώ το ψέμα φέρνει τον σάπιο καρπό.