Ο Λόγος του Θεού είναι όμορφος, γιατί σε κάνει να ζεις μέσα στο καλό που είναι το σωστό, σε κάνει άνθρωπο της αλήθειας και σε οδηγεί

Δεν είναι οδηγός σωτηρίας το δικό μας θέλημα, αλλά το δικό του θέλημα, και γι’ αυτό θα πρέπει να  αγωνιζόμαστε, για να έχουμε επίγνωση στις εντολές του, και αυτές θα μας κατευθύνουν προς το φως του Κυρίου μας.

Όλοι πρέπει καθημερινά να μαθαίνουμε τον λόγο του Κυρίου μας, πρέπει όμως πρώτα να αποκτήσουμε την καλή πρόθεση, ώστε να μπορέσουμε να δούμε την πραγματική αλήθεια του Χριστού μας, πρέπει να αγαπήσουμε τον λόγο του Κυρίου, γιατί είναι η μόνη αλήθεια που φωτίζει τις ψυχές μας.

Πρέπει όμως να καταλάβεις κάτι το οποίο αγνοούν αρκετοί σήμερα, ότι δεν γίνεται να αποκτήσεις την πλήρες αλήθεια της πίστεως όσο σκεπάζεσαι με τα δικά σου θελήματα, αποδέξου το θέλημα του Θεού, και με τον διαρκή αγώνα σου θα μπορέσεις να αποκτήσεις τον κατάλληλο καρπό που θα σε βάλει στον Παράδεισο.

Ο Κύριος μας απέδειξε την αγάπη του, και έκανε τα πάντα για εμάς, έκανε όσα χρειάζονται για να μας σώσει, μας έδωσε τον πλούτο της γνώσεως που δίνει την σωτηρία μας, και γι’ αυτό φρόντισε και έστησε την Εκκλησία του, και μαζί με τους γνήσιους μαθητές του μαθαίνουμε κάθε μέρα την αλήθεια που πρέπει να ακολουθάμε μέσα στην ζωή μας.