Ο Λόγος του Θεού στη ζωή κάθε Χριστιανού, θα πρέπει να είναι χαρά, θα πρέπει να είναι σαν την τροφή που τρέφει, και σαν το νερό

Ο Λόγος του Θεού στη ζωή κάθε Χριστιανού, θα πρέπει να είναι χαρά, θα πρέπει να είναι σαν την τροφή που τρέφει, και σαν το νερό που ξεδιψάει.

Τον Λόγο του Θεού, πρέπει να τον αναζητάμε κάθε μέρα όπως αναζητάμε την τροφή και το νερό.

Διότι ο Λόγος του Θεού μας προστατεύει, καθώς ο Λόγος του Θεού μας ενημερώνει για τον κίνδυνο που προκύπτει από το σκοτάδι, και έτσι έρχεται μέσα μας η αλήθεια και ο απαραίτητος φόβος Θεού, που θα μας βοηθήσει να σταθούμε όρθιοι στον αγώνα της σωτηρίας της ψυχής μας.