Ο Λόγος του Θεού, θα πρέπει πάντα να μας κατευθύνει, καθώς είναι ο μόνος που σώζει, και η πρόοδος χωρίς αυτόν, δεν υπάρχει

Πολλοί άνθρωποι του Θεού, αγωνίζονται καθημερινά, ώστε να φτάσουν στα αυτιά σας, όλα όσα χρειάζονται, ώστε να πορευθείτε τον σωστό δρόμο, τον δρόμο της αληθείας, τον δρόμο που σώζει.

Στον αγώνα της μετάδοσης της αλήθειας, δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε πάντα δύναμη τον Κύριο που μας φωτίζει διαρκώς, και έτσι η αλήθεια παραμένει πάντα δυνατή στις μέρες μας.

Καθώς η διδασκαλία του Κυρίου μας, έχει αποκαλυφθεί στην καρδιά μας, και έτσι εμείς που αγαπάμε τον Κύριο μας, παλεύουμε με τον εαυτό μας, παλεύουμε με τα πάθη μας, ώστε να μπορέσουμε να τηρήσουμε τους λόγους του Κυρίου.

Ο Λόγος του Θεού, θα πρέπει πάντα να μας κατευθύνει, καθώς είναι ο μόνος που σώζει, και η πρόοδος χωρίς αυτόν, δεν υπάρχει.