Ο σκοπός του ποιμένα δεν είναι να χαϊδεύει τα αυτάκια, αλλά να λέει την αλήθεια που ο Κύριος είπε, και να μην κρύβεται μέσα στις λέξεις

Ο σκοπός του ποιμένα δεν είναι να χαϊδεύει τα αυτάκια, αλλά να λέει την αλήθεια που ο Κύριος είπε, και να μην κρύβεται μέσα στις λέξεις.

Ώστε κάθε άνθρωπος να καταλαβαίνει, και να γνωρίζει την αλήθεια, καθώς μέσα από την αλήθεια θα σωθεί.

Ο άνθρωπος πρέπει κάθε μέρα να κοιτάζει την αλήθεια, και να μην αγνοεί την πνευματική του πρόοδο, πρέπει να ενημερώνεται πνευματικά, και να προχωρεί στον σωστό δρόμο, τον δρόμο της σωτηρίας του.