Όλα αυτά τα φρικτά που γίνονται κάθε μέρα γύρω μας, φανερώνεται πόσο λείπει σε αυτούς το πνεύμα της αλήθειας

Όλα αυτά τα φρικτά που γίνονται κάθε μέρα γύρω μας, φανερώνεται πόσο λείπει σε αυτούς το πνεύμα της αλήθειας.

Γι’ αυτό Χριστιανοί κατηχηθείτε, και μην παραλείπετε μέρα που να μην διαβάζετε τους λόγους του Θεού μας.

Για να μένει μέσα σας η αγάπη, η πραγματική αγάπη, και πιστέψτε, πιστέψτε πραγματικά, χωρίς ολιγοπιστία.

Και ο Κύριος που θα είναι μαζί σας, θα σας οδηγήσει σε κάθε αλήθεια.