Όποιος θέλει να καταλάβει, ας καταλάβει, ελεύθερος είναι, αυτός αποφασίζει για την ζωή του, ας σκεφτεί μονάχα που βρίσκεται

Ξέρουμε πως βρισκόμαστε σε ένα κόσμο που κατοικεί το καλό και το κακό.

Ξέρουμε πως το Φως μας είναι ένα, ο Κύριος, και αυτός μας κατευθύνει προς το καλό.

Ξέρουμε πως όταν φύγουμε από αυτή την ζωή, το καλό θα κατοικεί με το καλό, και το κακό με το κακό.

Όποιος θέλει να καταλάβει, ας καταλάβει, ελεύθερος είναι, αυτός αποφασίζει για την ζωή του, ας σκεφτεί μονάχα σε ποιο δρόμο βρίσκεται.