Όπου Θεός, εκεί η χαρά, εκεί η ευτυχία, εκεί η γαλήνη, εκεί βρίσκονται όλα τα καλά και πολύτιμα πνευματικά πράγματα για την ψυχή μας

Όπου Θεός, εκεί η χαρά, εκεί η ευτυχία, εκεί η γαλήνη, εκεί βρίσκονται όλα τα καλά και πολύτιμα πνευματικά πράγματα για την ψυχή μας.

Και όπου υπάρχει ο Λόγος του, εκεί να βρισκόμαστε και εμείς, στην Εκκλησία ο Λόγος του, στην Εκκλησία και εμείς.

Και ότι ακούγετε από τον Θεό, να μάθουμε να έχουμε ενδιαφέρον, και να το αναζητάμε, και να το μελετάμε μέσα στην ζωή μας.

Γιατί έτσι θα έρθουν όλες οι καλές αρετές που θα μας βοηθήσουν πνευματικά να ανέβουμε, και να νικήσουμε κάθε ίχνος αμαρτίας.