Όταν δείτε έναν άνθρωπο με προβλήματα, και δεν έχετε την δυνατότητα να τον βοηθήσετε, προσευχηθείτε για να λάβει την βοήθεια

Αρκετές φορές μπορεί να συναντήσουμε έναν άνθρωπο με προβλήματα που εμείς δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε, τα μόνα που μπορούμε να κάνουμε, είναι να τον παρηγορήσουμε με τους λόγους μας, και έπειτα να προσευχηθούμε γι’ αυτόν.

Οι καιροί είναι δύσκολοι, και πρέπει να βοηθάμε τον πλησίον μας.

Προσευχή στην Παναγία για Βοήθεια:

Ελεούσα, Παναγία, νοερών Χάρις, πορφυρή, Στάχυ ολόχρυσο Θεϊκό, καρποφορία Θεϊκή.

Η καθάρια καθέδρα, Κόρη η πολυώνυμη, Κυρία Θεόστεφτη, Θεοχωρία, μετάνοια φωτόνυμη, Αγαθή, νουθεσία αόρατος, θυμίαμα σωφροσύνης, Εφτάφωτη λυχνία, βασιλεία εύοσμη αγιοσύνης, Λαμπρό οχύρωμα, αδιάσειστο Όρος Θείον, Κατοικητήριον του Χριστού, Αγνότητα Αγίων, βοήθησον τον/την δούλον/ην σου (τάδε).

Άφθαρτη χαρά της οικουμένης, Σοφία μυστική, Πύρινη στήλη ουρανού, πέλαγος στοργής, άχραντη τιμή, Ουράνια Θεοφιλία, σάλπισμα Αγγέλων κραταιόν, Τιμιωτέρα ανωτέρων στρατευμάτων φοβερών, Άθλος των δικαίων, Άρρητος περιουσία αγαθών, Άνθος Ευαγγελίου, Γη επαγγελίας, Επιστασία Θείων Βουλών.

Η Δόξα πάσα, η Αρχαγγελιώτισσα, το Άξιον Εστί. Η Γνώση της Σοφίας, Μήτηρ του Ιησού, Παραδείσου η Αρχή.