Όταν κάποιος αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα γίνεται Άγιος, εκπληρώνει τον προορισμό του πάνω στη γη

Οι άγιοι είναι η απόδειξη ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι αξιόπιστο και εφαρμόσιμο…

Σκοπός της ζωής μας είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Όταν κάποιος αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα γίνεται Άγιος, εκπληρώνει τον προορισμό του πάνω στη γη.

Ο ίδιος ο Χριστός πρόσταξε «άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ άγιος ειμί», που θέλει να πει αγωνίζεστε στη ζωή σας να γίνετε άγιοι, όπως άγιος είμαι εγώ που σας έπλασα.

Οι άγιοι είναι η απόδειξη ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι αξιόπιστο και εφαρμόσιμο. Οι άγιοι είναι η απόδειξη πως όλοι μπορούμε να γίνουμε άγιοι, φτάνει να το επιδιώξουμε και να αγωνιστούμε γ’ αυτό.

Η Εκκλησία προβάλλει κάθε μέρα τη μορφή, το βίο και την πολιτεία κάποιου ή κάποιων αγίων. Αυτό το κάνει για να μας υποδείξει πως κι εμείς έχουμε χρέος να τους μιμηθούμε και να τους αντιγράψουμε.

Για την κατάκτηση της αγιότητας υπάρχουν πολλοί τρόποι και δρόμοι. Κατάκτησαν την αγιότητα τόσο άνδρες, όσο και γυναίκες. Άλλοι άγιασαν με το μαρτύριο κι άλλοι με ασκητικούς αγώνες. Άλλοι άγιασαν μέσα στο ράσο κι άλλοι ως λαϊκοί. Άλλοι άγιασαν ακολουθώντας μια ενάρετη ζωή κι άλλοι άγιασαν με τα δάκρυα της μετάνοιας. Άλλοι άγιασαν μέσα στα πλούτη σε παλάτια κι άλλοι μέσα στη φτώχεια σε καλύβες, άλλοι ελεύθεροι κι άλλοι δούλοι. Έχουμε άγιους σπουδασμένους και μορφωμένους, έχουμε άγιους αγράμματους και άξεστους. Έχουμε σε ώριμη ηλικία, έχουμε αγίους στη νεανική και παιδική, ακόμη και στη βρεφική ηλικία. Έχουμε αγίους των πρώτων χρόνων, έχουμε αγίους και της δικής μας εποχής.

Μέσα στο νέφος, την απέραντη χορεία των αγίων είθε να φωτίσει ο Θεός να ποθήσουμε να αγωνιστούμε και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να καταταγούμε κι εμείς.

Πρωτ. Ευέλθοντος Χαραλάμπους
Περιοδικό “Παρά τη λίμνη” Ιούνιος 2011