Όταν βάλουμε τον Χριστό στην ζωή μας, τότε όλα αλλάζουν

Ο Χριστός μας δείχνει την αληθινή ζωή που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Όταν βάλουμε τον Χριστό στην ζωή μας, τότε όλα αλλάζουν, γιατί μόνο τότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει πραγματική ζωή, γιατί όσο ζούμε στο ψέμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αληθινή ζωή.