Προσευχή: Κύριε! Το όνομά Σου είναι Αγάπη, μη με απορρίψεις για την αστάθειά μου! Δώσ’ μου Δύναμη – Φως – Ειρήνη – Έλεος

Κύριε! Το όνομά Σου είναι Αγάπη· μη με απορρίψεις για την αστάθειά μου!

Το όνομά Σου είναι Δύναμη· ενίσχυσέ με, διότι συχνά είμαι ασθενής και πέφτω!

Το όνομά Σου είναι Φως· φώτισέ την ψυχή μου, που σκοτίζεται από επίγεια πάθη!

Το όνομά Σου είναι Ειρήνη· ειρήνευσε την ταραγμένη μου ψυχή!

Το όνομά Σου είναι Έλεος· μη πάψεις να με συγχωρείς!

Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης