Προσευχή: «Παναγιά μου… Τα βάσανα καλή μου Παναγιά είναι πολλά, Βαρύ φορτίο που κουβαλώ στους ώμους»

Προσευχή…

Απελπισμένη η ψυχή μου, εσένα που ζητά

Μάνα γλυκιά για όλους τους ανθρώπους

Τα βάσανα καλή μου Παναγιά είναι πολλά

Βαρύ φορτίο που κουβαλώ στους ώμους.

Είναι η ψυχή μου Παναγιά που σου μιλάει

Απελπισμένη, φοβισμένη, Μάνα γλυκιά πονάει

Είναι η ψυχή μου Παναγιά βοήθεια που ζητάει

Από εσένα Μάνα του Θεού, εσένα που αγαπάει

Μάνα Θεού και όλων των ανθρώπων Μάνα

Δες την ψυχή μου, πολύ τον πόνο που έχει

Ετούτη την ψυχή, Μάνα, σου κάνω τάμα

Διώξε πόνους και βάσανα, για δεν αντέχει.

Πατήρ Ιωάννης