Προσευχή: Σ’ εὐχαριστῶ, Κύριε, καί σέ δοξολογῶ

Θεέ μου καί Κύριέ του κόσμου, Σύ ο αγαθότατος πατέρας τών ανθρώπων· σύ πού είσαι άναρχος καί αιώνιος καί αναλλοίωτος καί αμετάβλητος· σύ πού η ουσία Σου καί τό μέγεθός Σου καί η αγαθότητά Σου η άπειρη δέν χωρεί στόν μικρό καί περιορισμένο νού μας· σύ πού είσαι η πλουσιώτατη πηγή καί η απερίγραπτη άβυσσος τής δύναμης καί τής σοφίας· σ ευχαριστώ καί σέ δοξάζω πού είδες μέ συμπάθεια καί αγάπη κι εμένα τό μικρό καί αδύνατο καί αμαρτωλό.

Σε ευχαριστώ πού μέ λύτρωσες από σκέψεις καί πράξεις κακές, μοχθηρές καί μάταιες καί μέ έσωσες από τίς πολλές καί διάφορες παγίδες τού διαβόλου, πού είναι ο άρχοντας τού σκότους καί τής πλάνης.

Σε ευχαριστώ, Κύριε, καί σέ δοξολογώ γιατί έδειξες μέ θαυμαστό τρόπο τήν αγάπη Σου σε μένα καί έγινες ο φιλανθρωπότατος τροφοδότης μου σέ όλες τίς περιπτώσεις, καί κυβερνήτης, καί φύλακας, καί προστάτης, καί καταφύγιο, καί σωτήρας, καί κηδεμόνας τής ψυχής καί τού σώματός μου.

Σε ευχαριστώ, πού, παρ όλη τήν απροσεξία καί τήν αμέλειά μου, μέ αρπάζεις καί μέ γλυτώνεις από τό κακό, όπως η μητέρα τό μικρό της παιδί.

Σε ευχαριστώ καί σέ δοξολογώ πού βάζεις μέσα μου θέληση μετανοίας γιά τίς αμαρτίες μου καί μού χαρίζεις μύριες ευκαιρίες γιά νά επιστρέφω σέ σένα.

Σε ευχαριστώ καί σε δοξολογώ πού μέ δυναμώνεις στίς ώρες τής αδυναμίας καί δέν μ αφίνεις νά πέσω, αλλά απλώνεις τό παντοδύναμο χέρι Σου καί μέ σηκώνεις καί μέ φέρνεις κοντά Σου.

Τί νά ανταποδώσω, πανάγαθε Θεέ μου, γιά όλες τίς ευεργεσίες πού μου έκανες καί εξακολουθείς νά μού κάνεις; Ποιές ευχαριστίες νά σού πώ;

Γι αυτό σάν τό γλυκόλαλο αηδόνι θά σέ υμνώ καί θά σέ δοξολογώ.
Καί όλες τίς μέρες τής ζωής μου θά ευλογώ τό άγιο όνομά Σου, δημιουργέ καί ευεργέτη καί προστάτη μου άγρυπνε, μολονότι δέν είμαι άξιος νά μιλώ μαζί Σου στίς προσευχές.

Η δική Σου όμως αγάπη γιά μένα καί η μακροθυμία Σου μού δίνει τό θάρρος νά σού μιλώ, νά σ ευχαριστώ καί νά σέ δοξολογώ. Καί θά τό κάνω πάντοτε, γιατί μου κάνει πολύ καλό.

Μέγας Βασίλειος